DELA

Offentligt bränsle kostar miljoner

Skärgårdsfärjorna och till landskapsregeringens byggnader och bilar slukar bränsle för uppskattningsvis 4,7 miljoner euro i året.
I går antogs ett leveransanbud från Rundbergs bil och service.
Det offentliga Ålands bränslekostnader är som alla andra stora belopp en upphandlingsfråga. I år hade tre leverantörer lämnat in anbud – Teboil, Lämpöpuisto och Rundbergs. Både Teboils och Lämpöpuistos anbud förkastades.
Teboil hade skickat in sin årsredovisning, kreditupplysning och bolagsordning på finska trots att det framkommer i anbudsförfrågan att alla papper bör vara på svenska.
Dessutom saknades en redogörelse för hur Teboil tänker utföra allting som krävs och slutligen hade bolaget krav på en dröjsmålsränta som inte följer bestämmelserna i räntestödslagen.


Dåliga erfarenheter
Huvudanledningen till att landskapsregeringen förkastade Lämpöpuistos anbud var dåliga erfarenheter från tidigare. Lämpöpuisto levererade bränslet 2009 och sände då fakturor som saknade närmare redogörelse för summorna.
Landskapet ifrågasatte fakturorna och hann skicka två brev med krav på förklaring innan Lämpöpuisto reagerade och då med att säga upp bränsleleveransavtalet.
Felfria fakturorna har, enligt landskapsregeringen, en stor betydelse för det ömsesidiga förtroendet. Med hänvisning till de tidigare problemen valde man därför att utesluta Lämpöpuisto.


Bara uppskattas
Inte heller Lämpöpuistos ansökan motsvarade det som krävdes. Företagets senaste reviderade årsredovisning och en kreditupplysning saknades.
Det blev alltså därför Rundbergs anbud som antogs i går. Går alla formaliteter som de skall i förhandlingarna gäller det nya avtalet från cirka mitten av juni och ett år framöver.
Priset, som är indexbundet, kan i det här skedet bara uppskattas eftersom de slutliga kostnaderna är beroende av dagsprisen på både världsmarknaden och dollarn. Vinterns temperaturer påverkar naturligtvis också åtgången av värmeolja.


Allt bränsle
– Vi uppskattar i det här skedet bränslekostnaderna för ett år framåt till cirka 4,7 miljoner euro, säger John Eriksson, vikarierande avdelningschef på landskapets trafikavdelning.
– Det handlar om allt bränsle som landskapsregeringen använder till färjor, byggnader, bilar. Dessutom ingår ÅHS hälsocentral i Godby i det här paketet.
Det är inte första gången just Rundbergs är landskapets leverantör. Senast tog de hem anbudet år 2007.
– Vi är naturligtvis glada och hoppas att beslutet leder fram till ett avtal, säger Roger Rundberg.
Landskapet måste ju i så fall bli er klart största kund. Vem kommer sedan?
– Transmar är näststörst, sedan kommer bussbolagen.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax