DELA

Offentliga sektorn minskar – arbetslösheten stiger

Regeringens politik har lett till att antalet offentligt anställda minskar.
Det säger finansminister Roger Nordlund (C).
Arbetslösheten fortsätter stiga på Åland. I december var den uppe i 4,4 procent enligt Åsub:s statistik.
En av anledningarna är att landskapsregeringen skurit ner inom den offentliga sektorn, men misslyckats med att hitta nya arbetsplatser.
– Landskapet har minskat med ungefär hundra helårstjänster. Den trend som har pågått sedan 1995 har vi brutit under den här perioden, finansminister Roger Nordlund (C).
– Om man vill vara krass kan man konstatera att landskapets politik har minskat antalet arbetsplatser och det har tyvärr inte kompenserats fullt ut på den privata sidan ännu. Men det jobbar vi på ännu, tillade Nordlund.
Nordlund uttalade sig i samband med den tredje tilläggsbudgeten, som debatterades i går, när flera lagtingsledamöter kritiserade regeringen för att den offentliga sektorn vuxit under de senaste åren.
Bland oppositionen väckte den stigande arbetslösheten oro.
– Under remissdebatten sade finansministern att arbetslösheten kommer att minska under våren. Den liberala gruppen hoppas han får rätt. Men utifrån den diskussionen vi förde i finans- och näringsutskottet har utvecklingen varit negativ, sade Mats Perämaa (Lib).
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström