DELA

Offentlig upphandling kritiseras

LAGTINGET. Landskapets upphandling borde ses över då den brister på flera punkter. Barbro Sundbacks (S) uppmaning fick stöd från flera håll i salen vid måndagens debatt.
– Man har lärt sig inom byggsektorn att man kan ge ett billigt anbud. Ofta är anbudsunderlaget så bristfälligt att man kan komma med tilläggskrav senare, säger Anders Eriksson (ÅF).
Det saknas kompetens och kunnande inom förvaltningen – många gånger vet man inte vad man ska upphandla, säger Barbro Sundback. Dessutom är anbudstiderna för korta och förfrågningsunderlaget ofta dåligt.
– Otydligheten och bristen på regelverk och kompetens leder till dyra och kvalitetsmässigt dåliga lösningar.
Barbro Sundback citerar en person från byggbranschen. ”Tyvärr är det så att man försöker ge ett billigt anbud. Sedan, om man får jobbet, börjar man lusläsa dokumenten och kommer med krav på tilläggskostnader. Ja, det är nästan som att det ligger i systemet att man har ett lågt pris och så kör man tillägg istället.”
Anders Eriksson (ÅF) är av samma åsikt. Bristfälliga anbudsunderlag öppnar upp för möjligheter att kräva på tillägg. Eriksson säger också att det ibland sätts igång projekt inom landskapsförvaltningen trots att man redan vet att pengarna inte kommer att räcka till inventarier.
– Blir det inga påföljder utan pengarna bara klubbas i tilläggsbudgetar lär man sig aldrig, svarar Sundback.
Mer om debatten i torsdagens Nya Åland.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax