DELA

Oenigt om uteblivna landskapsandelar

Ålands kommunförbund räknade med att landskapsregeringen är skyldig kommunerna närmare tre miljoner euro efter att man undlåtit att indexjustera landskapsandelarna.
Men landskapet kommer fram till att den korrekta siffran snarare handlar om 36 000 euro.
– Det känns som att vi står ganska långt ifrån varandra, säger förbundets Tony Asumaa.
På fredagen samlades landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad för ett informationsmöte om landskapsandelarna. Som Nya Åland rapporterade i början av mars gjorde landskapet fel när man inte beaktade den uppföljning om kostnadsutvecklingen som ÅSUB gjort, när man beslutade om årets andelar.
Kommunförbundets Erik Brunström sade då att man räknar med att kommunerna kan ha gått miste om så mycket som tre miljoner euro.
Men landskapets uträkningar säger något helt annat.
– I den analys som finansavdelningen gjort har man vägt in flera variabler. En sak är att det finns en skillnad i nivåerna på två miljoner från 2008 och det har aldrig varit avsikten att jobba bort den. Dessutom ska de uteblivna indexjusteringarna vara bestående och då faller ytterligare 890 000 bort där. Då blir det cirka 36 000 kvar att justera, säger finansminister Roger Nordlund (C).
Hur de två parterna har kommit fram till två så olika summor, är ännu oklart enligt Asumaa.
– Vi har blivit lovade att få landskapets uträkning. Jag vill först komma fram till hur de har räknat, men jag vågar nog påstå att vi har räknat rätt utifrån det underlag vi haft.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén