DELA

Oenigt om Svibysprängningar

Ägarna till Dalbo affärsfastigheter ab vill spränga bort hela 35.000 kubikmeter från Svibyberget för att kunna förverkliga det som de kallar för ett av de största byggprojekten i åländsk historia.
Jomalas byggnadstekniska nämnd anser att ingreppet är så omfattande att det är landskapsregeringens sak att bevilja tillstånd men ägarna anser att nämnden tolkar lagen fel.
Dalbo affärsfastigheter ab, det planerade affärs- och kontorskomplexet i Sviby i Jomala, skall bli stort.
Enligt bolagets ägare, Tomas Brunberg och Gert Sviberg, blir fastigheten 45.300 kvadratmeter med utrymme för 452 bilplatser.
Som jämförelse kan nämnas att Alandica är 5.000 kvadratmeter och att Självstyrelsegårdens parkeringsbehov är uppskattat till 394 platser.


Avsevärda markarbeten
Ett projekt i de dimensionerna kräver givetvis också avsevärda markarbeten i synnerhet eftersom terrängen till stor del består av berg med höjdskillnader. Bolagets mark ligger längs Svibybergets östra sida, norr om gränsen till Mariehamn, väster om Koff och söder om Sparhallen.
Skogen på området har redan avverkats men nu borde bland annat 35.000 kubikmeter berg sprängas bort. Det är mera än en tredjedel av all den mängd grus som årligen krossas hos Widmans.


Räcker inte
Dalbo affärsfastigheter ab har anhållit av Jomala kommun om tillstånd för att utföra sprängningarna och schaktningsarbeten i enlighet med den detaljplan som finns för området.
Kommunens byggnadstekniska nämnd behandlade frågan i juni och konstaterade att de begärda åtgärderna kräver en separat prövning. Detaljplanen räcker inte som underlag för så omfattande åtgärder, där står att schaktningsarbeten inte kan undvikas men ingenting är mer preciserat.


Inte bygglov
Nämnden konstaterar också att Dalbo affärsfastigheter ab inte heller har ansökt om eller beviljats ett bygglov där omfattningen av markarbetena skulle vara inskrivna. Nämnden anser därför att åtgärderna faller under landskapslagen om naturvård och att det därför är landskapsregeringens sak att behandla en ansökan om sprängningstillstånd.
Tomas Brunberg och Gert Sviberg lämnade inte in någon yrkan på ändring av nämndens beslut men nu har de anhållit om en självrättelse. De anser att markarbetena överhuvudtaget inte kräver tillstånd.


Förverkligar detaljplan
– Vi anser att det ifrågavarande beslutet är baserat på klart oriktig och bristfällig utredning, skriver Brunberg och Sviberg.
De hänvisar till att lagen inte kräver tillstånd för åtgärder som förverkligar en detaljplan och att detaljplanen för det här området handlar om att uppföra just ett stort affärs- och kontorskomplex.
– Det är viktigt för oss att veta att vi kan inleda markarbetena omedelbart när vi enligt ett ingått kontrakt får klartecken till att dra igång ett av de största byggprojekten i åländsk historia, skriver de.


En tolkningsfråga
– Det här handlar egentligen om att vi vill ha ett förhandsbesked från kommunen så att vi kan köra i gång, säger Tomas Brunberg till Nya Åland.
Han vill inte tala om oenigheter utan säger att det som pågår mellan nämnden och bolaget handlar om en tolkningsfråga.
– Vi anser att vi tolkar lagen rätt och att vi inte behöver ansöka om tillstånd av landskapsregeringen. Men vi börjar naturligtvis inte spränga innan vi har ett kontrakt med Jomala och ett konkret byggnadsprojekt.


En hemlighet
Exakt vad Dalbo affärsfastigheter planerar att bygga och hur det stora komplexet skall se ut är fortfarande en hemlighet, Brunberg vill inte heller nu avslöja några detaljer.
Men i brevet till byggnadstekniska nämnden skriver de två männen att de avser att anhålla om bygglov för projektet genast då de har klartecken för markarbetena svart på vitt.
Senast då blir ritningarna offentliga.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax