DELA

Oenigt om eftis i Södersunda

Både Södersunda skola och Jomala skolnämnd säger nej till att använda fler utrymmen i skolan för eftisverksamhet.
Men kommunstyrelsen tycker tvärtom.
Jomala kommun sitter med ett skriande behov av fler eftisplatser från och med hösten. Kommunstyrelsen beslöt därför på sitt sammanträde i mars att höra hur skolnämnden ställer sig till att utnyttja Södersunda skolas övriga utrymmen för just eftisverksamhet.
Skolnämnden kom fram till att det inte alls är någon bra idé.
Klassrummen är upptagna eftersom barnen i de övriga klasserna har undervisning till klockan 14 eller 15 på eftermiddagarna. Beroende på schemaläggningen kunde eventuellt slöjd- eller gymnastiksalen frigöras tidigare ibland men definitivt inte alla dagar.


Dagligen byta
– Det går inte att ordna så att eftisverksamheten kan vara förlagd i samma utrymme utan barnen måste så gott som dagligen byta lokaler, konstaterar skolnämnden och tillägger att det knappast är bra för barnen att tvingas anpassa sig efter vilka utrymmen som för tillfället är lediga.
– Det blir tungt för alla inblandade parter; personal, städare och ledning.
Dessutom behöver Södersunda skola om drygt ett år ta också de nuvarande eftisutrymmena i bruk eftersom det då behövs ett sjunde klassrum.
På styrelsens senaste möte beslöt man att fler utrymmen i Södersunda skola från och med hösten skall utnyttjas för eftisverksamheten. Barnomsorgschefen och skolföreståndaren fick i uppdrag att samordna allt.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen