DELA

Oenigt kring Savoy-försäljningen

Åtta av de nio delägarna i Bio Savoy-fastigheten är redo att sälja. Den nionde delägaren säger nej.
Därför anhåller de åtta nu om att tingsrätten ska utse Ulf Andersson till god man som ska ha hand om försäljningen och dela upp pengarna mellan delägarna.
I måndags lämnades anhållan in till tingsrätten. Ärendet gäller förordnande av god man som ska ombesörja att samäganderättsförhållandet upplöses samt förvalta och sälja fastigheten och fördela köpeskillingen mellan de nio delägarna enligt ägarandel. Det lägsta priset för vilket fastigheten får säljas har delägarna fastställt till 750.00 euro.
Om ärendet blir föremål för tvist förbehåller sig de åtta sökandena rätten att yrka på att den nionde delägaren betalar rättegångskostnaderna.
Ulf Andersson är tillfrågad och har accepterat uppdraget som god man. Sökandena vill att tingsrätten behandlar frågan snabbt och att ärendet avgörs på basis av de skriftliga handlingarna i ärendet.
Sökandena äger tillsammans 17/18 av fastigheten medan den delägare som motsätter sig äger den sista artondedelen.

”Förlorar intresset”
I anhållan, som har uppgjorts av de sökandes ombud Tony Wingert, framgår att de sökande tidigare har godkänt att fastigheten bjuds ut till försäljning via mäklare och att alla delägare utom en var beredda att acceptera det högsta anbudet som kommit in.
Men eftersom alla inte är med på det så är det i praktiken omöjligt för de andra att sälja sina andelar i fastigheten till en utomstående för ett marknadsmässigt pris.
– Sökandena har genom diskussion och kontakter försökt finna en sämjolösning, men det har inte lyckats, heter det bland annat i ansökan.
Orsaken till att sökandena vill att tingsrätten ska avgöra ärendet i skyndsam ordning är att det finns anbudsgivare och intressenter som meddelat att de förlorar intresset för fastigheten om en försäljning drar ut på tiden. man befarar också att fastigheten far illa under vintern ifall den inte sköts.
Tomtens storlek är 2.009 kvadratmeter. Den förvärvades en gång i tiden av Algot Johansson.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax