DELA

Oenigt kring lag om närståendevård

Alla som vårdar sina anhöriga hemma bör ha rätt till ekonomisk ersättning utan prövning, anser socialdemokraterna i landskapsregeringen.
Den borgerliga majoriteten hävdar å sin sida att kommunerna tills vidare bör ha kvar sin prövningsrätt.
Ju närmare höstens val vi kommer, desto tydligare blir skillnaderna mellan partierna i landskapsregeringen.
Nyligen röstade ledamöterna om förslaget till åländsk lag om närståendevård. Åland har saknat lagstiftning på det här området sedan riket antog sin nya lag som reglerar de rättigheter och skyldigheter som den person har som vårdar sin anhöriga i hemmet.
Det har lett till att de åländska kommunernas prövning ser olika ut och att de ersättningar och ledigheter för anhörigvårdarna som ingår i avtalet varierar mellan kommunerna.
Nu är det dags att täppa till lagluckan. Frågan är bara hur långt man ska gå.
Omröstningen i landskapsregeringen slutade 5-2. Det innebär att lagförslaget går vidare till lagtinget.


Ett steg längre
Socialdemokraterna Camilla Gunell och Lasse Wiklöf röstade emot. De ville utvidga lagförslaget så att rätten till stöd för närståendevård ska bli en subjektiv rättighet på samma sätt som den subjektiva rätten till barnomsorg.
Så här förklarar Camilla Gunell:
– Vi anser att erfarenheterna av rikslagstiftningen inte är positiva. Vi menar att den enskilda anhöriga ska ha rätt att utan prövning av kommunen få betalt för den vård hon ger och fem dagars ledighet per månad. Vi tycker att landskapsregeringen borde ha tagit ett steg längre än man gjort i riket.
Hon påpekar att äldreomsorgen är en stor utmaning för samhället och att närståendevårdarna innebär en betydande avlastning för kommunerna.
– Det är viktigt att de får stöd så att deras anhöriga kan bo hemma längre.
Camilla Gunell tar upp också en annan aspekt:
– Det här är en kvinnofråga. I de flesta fall är det kvinnor som vårdar sina män hemma. Det är viktigt att visa att de har rätt till ersättning för det arbete de utför på samma sätt som föräldrar som tar hand om sina barn hemma.


På längre sikt
Socialminister Harriet Lindeman (fs) håller i princip med Camilla Gunell.
– Vi jobbar vidare med målet att stöd för närståendevård ska bli en subjektiv rättighet, men på längre sikt. Förslaget till utvidgad lag kom i ett sent skede när lagförslaget redan hade varit på remiss till kommunerna.
En ny remissrunda hade behövts ifall sossarnas linje hade vunnit, säger hon.
– Då hade det också behövts ekonomiska utredningar, och jag är rädd för att vi inte hade hunnit få lagen klar till valet i höst.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax