DELA

Oenighet kring lärarbostäder i Strandnäs

Det är bäddat för politiskt bråk om försäljningen av lärarbostäderna vid Strandnäs skola.
Centern och Socialdemokraterna säger nej till planerna.

I samband med att stadsfullmäktige i Mariehamn förra hösten behandlade årets budget godkändes en lista över fastigheter som staden äger men borde sälja. ÅCA-fastigheten och Ruskens har redan bytt ägare, nu står lärarbostäderna i Strandnäs i tur. I kväll är frågan om en ändring av stadsplanen på infrastrukturnämndens föredragningslista.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax