DELA

Odlarna hoppas på indiansommar

I takt med att skördarna inleds för de åländska jordbrukarna håller många tummarna för en fortsatt vacker sensommar.
Den värsta torkan på över 50 år har förstört stora skördar i USA, vilket har fått världsmarknadspriset på många grödor att stiga. Samtidigt har sommaren på Åland med mycket nederbörd gett goda utsikter för odlarna. Den största risken som de stora skördarna står inför i sommar är att skörden måste starta sent.
– Värmesumman har varit låg i år jämfört med annars. Växternas utveckling är beroende av tiden då temperaturen är över plus fem grader, säger Henry Lindström, vikarierande vd på Ålands producentförbund.
Till skillnad från på många andra håll har nederbörden på Åland varit riklig utan att förstöra grödorna. Bland annat i Småland och Österbotten har åkrar svämmat över.
– För skördeförhållandenas skull vill vi inte ha så mycket nederbörd under sensommaren. Det påverkar både kvalitet och uttag, fortsätter Henry Lindström.

Vid ett möte mellan chipstillverkaren och bönderna på fredagen beslöts att leveranserna av potatis till fabrik skall senareläggas.
– Det finns en möjlighet till högre skörd och större knölar på grund av vädret. Det finns ju alltid en väderrisk med att senarelägga, men så har det beslutats, säger Henry Lindström.
Spannmål, oljeväxter och grönsaker ser ut att kunna ge rejäla skördar i år.
– Det ser väldigt bra ut, och vi får hoppas att det fina vädret håller i sig, säger Henry Lindström.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax