DELA

Ödesdag i NR för autonomierna

Färöarna vill bli fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet. I dag tar NR beslut om en kommitté ska granska deras ansökan eller inte, vilket kan få konsekvenser även för Åland.
– Jag hoppas att man inte förkastar ansökan utan låter den ligga kvar, säger den färöiske lagmannen Jóannes Eidesgaard.
Under sessionens sista dag står de självstyrande områdenas ställning och deltagande i Nordiska rådet på agendan. Som Nyan berättade i går har dock de flesta åländska parlamentarikerna lämnat Oslo för att resa hem till det nya lagtingets öppnande.
Färöarna är det av de tre självstyrande områdena i NR som kämpat hårdast för att få utökade rättigheter. Ansökan lämnades in redan 2003.
Jóannes Eidesgaard känner ett stöd från Åland och Grönland i frågan, trots att den åländska ståndpunkten hittills varit att man vill förbättra sin situation utan att ändra på samarbetsöverenskommelserna i det så kallade Helsingforsavtalet. Önskemålen har snarare grundat sig på argumentet att Åland själv ska få föra sin talan inom de områden där man äger egen förvaltnings- och lagstiftningsrätt.
– Jag menar att de självstyrda områdena har varit överens, säger Eidesgaard.


Närvarorätt
När det gäller arbetet i Nordiska rådet deltar Åland, Grönland och Färöarna på liknande villkor som de fullvärdiga medlemmarna. Man har, liksom Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland, två medlemmar och två suppleanter vardera.
Situationen i ministerrådet ser något annorlunda ut. Självstyrelserna har bara närvarorätt, inte rösträtt. Det är inte heller möjligt för till exempel Åland att få ordförandeskapet ett år.
En viktig skillnad mellan de två råden är att Nordiska rådet främst är skådeplats för initiativtagning och rådgivning medan ministerrådet sysslar med bindande samarbete mellan regeringar.
– Vi har vårt eget språk och vår egen kultur. Vi menar att vi är berättigade att delta fullt ut, säger Jóannes Eidesgaard.


”Måste ändras”
Från nordiskt håll har man hittills varit negativ till förändringar som kräver att Helsingforsavtalet måste ändras. En ändring i det kräver samtliga länders samtycke, vilket talar emot att Färöarnas krav kommer att tillgodoses.
Jóannes Eidesgaard varken vill eller kan förutspå resultatet av omröstningen.
Vad säger förhandsspekulationerna?
– Det vet jag inte.
I dag kommer också Nordiska ministerrådet att redogöra för initiativ som kan förstärka de självstyrande områdenas deltagande i den nordiska politiken.
– Ett av våra önskemål är att Åland skulle få ansluta sig direkt till de bindande nordiska avtal som man beslutar om i ministerrådet, har Lasse Wiklöf (s) tidigare sagt till Nya Åland.

ANNIKA KULLMAN