DELA

Obundnas styrelseuppdrag dryftas i dag

I dag kan framtiden avgöras för de styrelseuppdrag som Obunden samlings politiker innehar.
Regeringspartiernas partiledare och lagtingets gruppledare samlas till ett lunchmöte för att diskutera den kniviga frågan.
– Det är ett vanligt gruppledarmöte där vi ska diskutera vad som ska hända med representationen i de olika styrelserna, i kölvattnet av att de obundna inte längre har några lagtingsmandat, säger lantrådet Camilla Gunell (S).
Frågan är aktuell sedan de obundnas lagtingsledamöter i höstas gick samman med Moderaterna och bildade partiet Moderat samling. Obunden samling blev därmed av med sina lagtingsmandat, trots att partier lever kvar.
Däremot sitter flera av de obundna politikerna fortfarande på partiets mandat i de styrelser som sammansätts av landskapsregeringen, vilket har lett till ett knepig läge.
– Situationen är väldigt speciell. Vi behöver ha en gemensam principiell hållning och bestämma hur vi ska göra. Hur ska vi betrakta de obundna som inte längre har mandat och vad ska det få för konsekvenser i styrelserna som är tillsatta av regeringen?
Vad tror du att resultatet blir av diskussionen?
– Nu ska vi först ha diskussionen. Jag tror att uppfattningarna kan variera, men meningen är att hitta en gemensam ställning.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén