DELA

Obundnas pengar till Moderaterna utan styrelsebeslut

35.600 euro saknas på Obunden samlings föreningskonto.
Det är pengar som i november överfördes till Moderaterna på Åland utan något styrelsebeslut.

– Det är lagtingsgruppen, inte föreningens styrelse, som är redovisningsskyldig för dessa pengar, kontrar de före detta obundna lagtingsledamöterna Danne Sundman och Mika Nordberg.

 


 35.600 euro överfördes den 27 november till Moderaterna. Summan motsvarar det stöd som lagtingets kanslikommission betalat till Obunden samlings lagtingsgrupp för 2013. Överföringen skedde dagarna efter att Obunden samlings och Moderaternas lagtingsgrupper förenats under namnet Moderat samling.
Det konstaterade Obunden samlings nya styrelse förra veckan efter att man fått tillgång till föreningens bokföringsmaterial och bankkonton.
Något beslut om om att pengarna skulle överföras har inte tagits av de obundnas partistyrelse. Varken kassören eller revisorn har känt till det, säger de obundnas partiledare Henrietta Hellström i ett pressmeddelande.
– Styrelsen anser att det som skett är fel. Eftersom det dessutom är fråga om offentliga medel kan dessa inte överföras mellan föreningar. Obunden Samling är redovisningsskyldiga för dessa medel inför lagtinget och för det fall att medlen inte använts kan det vara fråga om en återbetalning till landskapet.

Det är lagtingsgruppen som är redovisningsskyldig för pengar – inte föreningens styrelse, svarar de före detta obundna lagtingsledamötena Danne Sundman och Mika Sundberg.
Deras pressmeddelande gick ut på måndagsmorgonen.
– Stödet är ett stöd för kansliändamål till lagtingsgruppernas disposition. Dessa pengar bestämmer lagtingsgrupperna själva om. Detta stöd utgörs av en fast summa per grupp och en summa per lagtingsmandat, dock så att själva stödet inte disponeras av de enskilda ledamöterna utan av lagtingsgruppen tillsammans.
Om pengarna inte kan användas så som avsett så bör de återbetalas i dess helhet till lagtinget, skriver de.
– En mindre del kan eventuellt komma att användas till utgifter under 2013 enligt den redogörelse vi begärt från föreningens styrelse.

På de obundnas möte den 1 december överlämnade Danne Sundman och Mika Nordberg ett brev där de meddelade att den obundna lagtingsgruppen beslutat överföra pengarna till ett särskilt konto. I det brevet begärde man också förhandlingar ”eftersom det kan anses rimligt att en mindre del av dessa medel har använts under året till den gemensamma verksamhet som föreningen och lagtingsgruppen haft”.
Henrietta Hellström bekräftar att styrelsen fick ett sådant brev. Men hon säger att det inte framgick att pengarna redan var överförda och att  ”det inte var någon panik”.
Dispositionsrätten till föreningens bankkonto övergick till den nya styrelsen efter att mötets protokoll undertecknats. Den sista signaturen som behövdes, Danne Sundmans, fick man förra veckan.
Den gamla partistyrelsen satt kvar till årsskiftet.
– Lagtingsgruppen ville inte gå med på att den nya styrelsen skulle tillträda en månad tidigare. Vi har inte kunnat göra det här tidigare, säger Henrietta Hellström.

Patrik Dahlblom
patrik.dahlblom@nyan.ax