DELA

Obundna nöjda med Nauclér

Om sju månader är det dags för riksdagsval. Just nu diskuterar de åländska partierna olika alternativ. Obunden samling vill se Elisabeth Nauclér i valet medan Centern och Frisinnad samverkan har som mål att ha med åtminstone en egen kandidat.
Senare i höst möts grupperna för att diskutera frågan.
År 2007 hade de åländska väljarna två listor att välja mellan, en högerlista och en vänsterlista. För den borgerliga alliansen kandiderade Roger Eriksson , Magnus Lundberg och Elisabeth Nauclér. Socialdemokraterna ställde upp Barbro Sundback, Martin Nilsson, Camilla Gunell och Kaj Grundström.
Från Obunden samlings sida är man nöjd med Elisabeth Nauclérs arbete under de senaste åren. Dels har Nauclér lyft de större frågorna som legat på landskapsregeringens bord, dels frågor som enskilda partier fört fram i lagtingsdebatten, säger Gun-Mari Lindholm.
Obunden samling har frågat Elisabeth Nauclér om hon är intresserad av att åter kandidera i valet, säger partiledaren Gun-Mari Lindholm.
– Hon har sagt att hon är villig att göra det.
Gun-Mari Lindholm tänker bjuda in samtliga partier till en diskussion i slutet av oktober eller början av november.
– Jag tänker sondera intresset för en gemensam lista.
Vet du redan nu om det finns några andra partier som kan tänka sig att stöda Elisabeth Nauclér?
– Jag har ställt frågan. Det svar jag fått är att de ska diskutera saken inom partierna.
Tanken på en gemensam lista har förts fram av Socialdemokraterna.
– Ja, vi är för en gemensam lista med fyra namn, säger Camilla Gunell.

C-kandidat
Centern har inte dryftat det kommande riksdagsvalet sedan det senaste styrelsemötet, säger partiledaren Veronica Thörnroos (C). Inga beslut är ännu fattade om Centern ska ha en egen lista eller samarbeta med andra.
– Men vi är gärna med på en allborgerlig lista. Målsättningen är att föra fram en egen kandidat.
Ålands framtids partiledare Anders Eriksson bekräftar att Gun-Mari Lindholm lagt ut krokar om ett samarbete.
– Vi tar ställning till det vid styrelsemötet på torsdag. Innan det vill jag inte uttala mig å partiets vägnar.
Inte heller Liberalerna har tagit något beslut.
– Antingen för vi fram en egen kandidat eller så enas vi med andra partier. Vi är öppna i frågan, säger partiordföranden Viveka Eriksson.

Frisinnad samverkan
Frisinnad samverkan vill ta en aktivare roll i det här valet än det förra, säger Johan Ehn (FS).
– Vi vill gärna ha med ett FS – namn i valet men samarbetar gärna med andra.
Vad säger ni om att stöda Elisabeth Nauclér?
– Vi säger varken ja eller nej i det här skedet. Det är ett av flera alternativ vi tittar på.

Positiv
Elisabeth Nauclér säger att hon är positiv till en andra period. Hon känner ett stort stöd, folk på gatan har kommit fram och frågat om hon ställer upp igen.
– De här åren har varit fantastiska men jag har mycket kvar att göra. Fyra år är för kort tid att driva frågor i riksdagen.
Även om personer från andra partier än de obundna hört av sig så har ingen officiell förfrågan kommit.
– Men jag är intresserad av att ställa upp om det finns ett stöd.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax