DELA

Obundna mötet uppskjutet – moderaterna eniga

Både Obunden samling och Moderaterna samlades till medlemsmöten i kväll för att ta beslut i frågan om samgående mellan partierna. På Obundnas möte satte dock formalia käppar i hjulet redan innan frågan kom till avgörande.


Enligt paritets stadgar ska ett medlemsmöte vara sammankallat minst sju dagar i förväg, men kvällens möte kallades samman för sex dagar sedan. Då detta blivit känt valde partiordförande Gun-Mari Lindholm att skjuta upp mötet för att kunna stadgeenligt kalla till ett senare tillfälle. Enligt mötesdeltagare som Nya Åland talade med vid mötet så var Lindholm tvungen att göra så, annars hade frågan om att ogiltigförklara mötet väckts.

Nu kommer ett nytt möte att hållas den 1 december klockan 15 i Lagtingets auditorium där frågan om Obunden Samling ska gå upp i Moderaterna avgöras.

Samtidigt höll Moderaterna sitt möte utan dramatik.

– Moderaterna har enhälligt sagt ja till förslaget, säger partiledaren Johan Ehn.

Återstår således att se om Ehn och Moderaterna får med sig Obundna i det nya partiet. (jb, tt-s)