DELA

Obundna kraftigt framåt, enligt pejling

I Nya Ålands valpejling går det att urskilja två tendenser: Obunden samling går kraftigt framåt och socialdemokraterna går bakåt, jämfört med valet 2003.
Centern förblir största parti, tätt följt av liberalerna och de obundna. Ålands framtid förblir minsta parti.
På torsdagen frågade Nya Åland 100 personer hur de ska rösta i lagtingsvalet den 21 oktober. 30 tillfrågades utanför Mattssons i Godby, 30 på Sparhallen i Jomala och 40 utanför Sittkoffs i Mariehamn.
För att siffrorna ska bli mer rättvisande frågade vi också personerna hur de röstade i förra valet. Genom en så kallad viktning jämför man dessa siffror med hur många som stödde partiet i valet 2003. På det sätt minimerar man de fel som kan uppstå om ovanligt många sympatisörer för ett visst parti råkar delta i pejlingen.
Efter viktingen blev resultatet som följer. Procentsiffrorna i Nyans pejling är avrundade, medan siffrorna inom parentes visar hur stort stöd partierna fick i förra valet. Centern 27 procent (24,1), liberalerna 24 procent (24,1), obunden samling 23 procent (9,4), frisinnad samverkan 12 procent (13,0), socialdemokraterna 10 procent (19,0) och Ålands framtid 5 procent (6,5).


Tre stora partier
Socialdemokraterna som i lagtingvalet 2003 blev tredje största parti är i Nyans valpejling näst minst, tredje minst om man räknar in HUT-gruppen som inte fick någon röst i pejlingen. Om man ska tro Nyans pejling finns det nu tre stora partier på Åland: centern, liberalerna och obunden samling. Tillsammans får de omkring 74 procent av alla röster.
Man ska komma ihåg att undersökningen inte är vetenskaplig och att gatuundersökningen har få personer som underlag.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax