DELA

Öbor riskerar att bli utan förbindelse

De som bor på Björkö i Lemland är upprörda. I årtionden har de regelbundet fått sin post ut till ön med en förbindelsebåt.
Nu föreslår landskapsregeringen att anslaget för trafiken stryks.
Få vet att det finns en liten förbindelsebåt i Lemland, ms Gåsö1, som tre gånger i veckan kör från Langnäs hamn på Järsö till Björkö och tillbaka.
Båten för ut den bosatta befolkningens post och varuleveranser och, i synnerhet sommartid, också många passagerare som skall till någon av de cirka 60 fritidsstugorna som finns på ön. Resan, som tar cirka 20 minuter, är gratis.
Nu hotas rutten av indragning. I landskapsregeringens budgetförslag för 2009 finns inte längre något anslag upptaget för trafiken till Björkö.

Inte kapacitet
Beskedet kommer som en bomb ute på Björkö. I första hand reagerar man på att bli av med postutdelningen men också över att ringverkningarna blir många.
– Nu måste jag ju köpa en båt, säger Jonna Kevin, en av de fast bosatta på ön.
– Och inte bara det, jag måste hitta en båtplats att förtöja vid. Det blir inte lätt eftersom fritidshamnarna i närheten saknar kapacitet att ta emot flera. Trycket på hamnplatser är stort och jag vill inte köpa en båt innan jag vet var jag kan ha den.
Kevin är också kritiskt till att ingen från landskapet tagit kontakt med de bosatta och informerat om planerna. Nu fick de veta om beslutet från annat håll.
– Det har hänt att någon här har behövt vård och att sjukvårdare och hemhjälp utnyttjat förbindelsebåten. Den möjligheten försvinner också om Gåsö tas bort, säger Kevin.
– Då är det bara att ringa till Enskärs sjöbevakningsstation, säger Åke Finnerman, som är född och bosatt på Björkö.
Finnerman skräder inte orden då han kommenterar bantningsförslaget i budgeten.
– Utvecklingen nu är som korumpan, det går sakta nedåt, säger han.
– Ska vi ha en levande skärgård eller en död?

I årtionden
Båtförbindelsen i Lemlands skärgård har funnits i årtionden. Före Järsövägen byggdes har olika båtar under årens lopp tuffat in till alla större bebodda öar söder om stan. Efter att vägen stod klar fortsatte förbindelsetrafiken till Björkö.
Den nuvarande båten, ms Gåsö1, sattes i trafik för snart 20 år sedan.
– Jag har arbetat här sedan 1993, berättar skepparen Rolf ”Biffen” Lindström.
Det är han som ser till att de som bor på Björkö året om har fått sin post.
– Det är bara vid någon enstaka storm eller då isen har varit så tjock att det har funnits bilväg som jag inte har lagt ut, säger Lindström.
Blir du arbetslös nu?
– Jag vet ingenting ännu, jag skall till landskapsregeringens trafikavdelning och diskutera nästa vecka. Det här är ett halvtidsjobb.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax