DELA

(Ob) och (S) fann varandra

LAGTINGET. Det är viktigt att landskapsregeringen inte ruckar på Ålands enspråkighet genom att ge dispens för brist på svenskspråkiga instruktioner.
Det slog Danne Sundman (Ob) och Barbro Sundback (S) fast i går i debatten om en blankettlag för ekodesign och energimärkning.
Lagförslaget som läggs fram av landskapsregeringen bygger på EU.s direktiv för ekodesign och energimärkning. Man föreslår en blankettlag med rikslagstiftningen som grund med vissa avvikelser.
Lagförslaget som sådant väckte inte mycket debatt i lagtinget, men när Danne Sundman lyfte fram andra paragrafen i landskapsregeringens förslag vaknade debatten. Paragrafen säger att information om de produkter som berörs av lagen ska ges på svenska på Åland. Men landskapsregeringen kan av särskilda skäl bevilja undantag från regeln.
Sundman vill inte ha undantag från kraven utan att de undantag som finns ska beivras. Kansliminister Roger Eriksson (Lib) gav som exempel på eventuella undantag avancerad medicinsk utrustning som importeras från USA eller Australien.
– Men då behövs verkligen svensk bruksanvisning, kontrade Sundman, som dock kan tänka sig undantag för järnspett och slägga eftersom de knappast behöver någon bruksanvisning alls.
Sundman befarar också att en fullmakt att frångå kravet på svenska kan leda till att det används för lättvindigt.
Barbro Sundback (S) vill inte se ett undantag från kravet på svenska i en lagtext.
– Det enda officiella språk vi har är svenska och då kan inte landskapsregeringen lagstifta att vi ska frångå det. Det handlar om principen och då måste man vara mycket dogmatisk.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds