DELA

Ob lanserar alternativ avfallsplan

Lägg ner Mise, Åpab och Proans. Bilda i stället ett kommunägt aktiebolag som sköter entreprenadavtal och upphandlingar. Inför de obemannade återvinningsstationerna på nytt.
Så ser huvudpunkterna ut i förslaget till alternativ avfallsplan för Åland som Obunden samling utarbetat.
I början av året presenterade landskapsregeringen sitt förslag till avfallsplan för Åland. Förslaget skickades ut på remiss och svaren vill man ha från kommuner och organisationer senast i mitten av mars.


Alternativ plan
Under tiden har Obunden samling utarbetat ett eget förslag till avfallsplan med hjälp av konsulten Carl-Gustav Flink och företaget Terrana.
En grupp intresserade medlemmar under ledning av Christian Ekström, Saltvik, har ägnat åtskilliga studiecirkeltimmar åt att fundera ut en alternativ plan som partiet hoppas att kommuner och andra tar till sig.
– Vi tycker att det brister på väldigt många punkter i landskapets förslag. Det känns som ett försvarstal för Mise och en återgång till skattesubventionstanken, sa Christian Ekström när han i går presenterade skuggplanen.


”Lägg ner Mise”
Här är de centrala delarna i obundnas alternativ:
Mise, Åpab och Proans läggs ner. I stället bildas ett kommunägt aktiebolag som sköter gemensamma uppgifter som avtal med entreprenörer och behandlingsanläggningar. Alternativt kan kommunerna bilda renhållningsnämnder.
Det dagliga blandavfallet samlas in vid fastigheten från hushåll, institutioner, affärer, företag och turistanläggningar inom centrala områden. Fastigheter som ligger utanför och fritidsfastigheter för själva sitt avfall till kommunens insamlingsplats. Fördelen är att alla är med och betalar till den gemensamma organisationen, inte bara hushållen.
Förpackningar och återvinningsbart avfall samlas in via obemannade stationer.
I centrala bemannade mottagningsstationer samlas månads- och årsavfall in, farligt avfall och grovavfall.


Balningsanläggning
För blandavfall byggs en central balningsanläggning i privat regi där avfallet komprimeras i väntan på borttransport/försäljning. Förbränningsanläggning byggs inte eftersom priset är för högt i förhållande till den lilla avfallsmängd som produceras på Åland.
En sluten kompostanläggning planeras byggas på Föglö för cirka 900.000 euro och med 40 procent i samhällsbidrag.
Grundavgiften beräknas till 80 euro per år med fyra veckors tömningsintervall – lägre för fastigheter med tömning mera sällan och högre för större fastigheter, upp till 320 euro per kubikmeter och år.


Allmän diskussion
Obunden samling planerar att inom kort bjuda in till allmän diskussion där kommunrepresentanter och invånare deltar.
– Nu finns ett motalternativ, en grund för en sidoplan. Vi hoppas kunna påverka kommunernas remissvar. Om vi ska få avfallshanteringen att fungera på Åland så måste alla vara med och alla måste förstå hur det fungerar. Annars blir det ännu mera Mise-brasor och nedgrävda sopor i skogarna, säger Christian Ekström.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax