DELA

Oanvänt syreverk har kostat över 180.000

Redan våren 2008 skulle pilotprojektet för vattenrening i fiskodlingar vara i full gång och tidsgränsen för slutredovisningen till landskapsregeringen sattes till sista augusti samma år.
Men syreverket står fortfarande på Klintkajen i Mariehamn.
Det här är historien om ett offentligt finansierat pilotprojekt där mycket inte – åtminstone hittills – blivit som det var tänkt från början.
Syreverket, som precis som namnet säger ska syrsätta bottenvattnet vid fiskodlingen i Föglö Flisö, har inte ännu varit i vattnet en enda dag. Projekttiden har förlängts i olika omgångar, tilläggsmedel har beviljats efter att det ursprungliga anslaget gavs och ombyggnader har gjorts för bland annat mätutrustningen – som ännu inte har beställts.


150.000 euro
I augusti 2007 beviljade landskapsregeringen – Jörgen Strand (FS) som näringsminister och Lasse Wiklöf (S) som finansminister – 150.000 euro för syreverket, till 100 procent offentliga pengar. Syreverket skulle med hjälp av vågenergi leda vatten genom rör från den yttre fiskodlingen i Flisö in till den inre odlingen där det syrerika vattnet skulle släppas ut.
Fiskeribyråns dåvarande chef Olof Karlsson konstaterade att det handlade om ”riskkapital i högsta grad” eftersom ingen visste vilken nytta syreverket kunde göra.


Två år över tiden
Men knappast räknade någon med att anläggningen, som skulle i sjön sommaren 2008, ännu våren 2010 skulle stå kvar på land.
I beslutet från 2007 sägs att slutredovisningen av projektet skulle lämnas till landskapsregeringen senast den 30 augusti 2008, men då hade syreverket inte ännu ens anlänt till Åland. Det skedde först i november.
Meningen var att verket skulle forslas till Föglö under våren 2009, men sommaren gick och hösten kom och anläggningen stod fortfarande på Henry Höglunds pråm i Västerhamn.
Under senhösten i fjol flyttades syreverket till Klintkajen eftersom det måste byggas om bland annat för att passa den mätutrustning som fortfarande saknades. Ålands fiskodlarförening ansökte om tilläggsmedel och 32.670 euro i nya pengar beviljades i september i fjol. Samtidigt förlängdes tiden för slutrapporteringen till sista december i år.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE