DELA

Nytt upplägg diskuteras för sockerstödet

Nu pågår diskussioner mellan betodlarna och danska Sucros om vilka som skall prioriteras när sockerkvoterna skärs ner. De åländska odlarna ligger bra till om de vill sälja.
Odlarna får sälja 10 procent av sin kvot, enligt de regler EU har slagit fast. Det här har nu lagts upp så att Sucros diskuterar med odlarna i vilken ordning man får sälja.
– Det finns inget slutligt beslut än, men vårt önskemål är att de som har den sämsta lönsamheten får sälja först, säger odlingschef Matti Kukkola på Sucros. En viktig del här är transportkostnaderna, som har stigit för de åländska odlarna i och med att betorna skall till Säkylä istället för som tidigare till Salo.
– Men saken är inte fullt så enkel. Skördenivån på Åland är högre än på andra håll.
Kukkola säger att det inte är Sucros som bestämmer vem som får lägga av och vem som fortsätter. Men man måste enligt honom tänka noga efter hur lönsamheten ser ut. Med ökade transportkostnader tycker han att alternativen för de åländska odlarna inte är så många. Betodlingarna har redan nästan halverats från drygt 1.000 till 540 hektar.


Röstning
När det finns ett förslag till branschavtal så får odlarna rösta om de anser att villkoren är sådana att de kan fortsätta. Matti Kukkola tänker sig att det här kan bli någon gång i mitten av december.
– Ett slutligt beslut måste finnas i mitten av januari, så det är en tuff tidtabell, konstaterar han.
Det slutliga beslutet fattas av statsrådet efter att förslaget har getts till jord- och skogsbruksministeriet för beredning. (ht)