DELA

Nytt ungdomsforum startas

Till det nya ungdomsforumet väljs inga medlemmar, utan antalet platser är obegränsat. Tre eller fyra forum ska ordnas varje år.
Ett av utbildningsminister Johan Ehns (M) mål har varit att tillsätta ett ungdomsråd på Åland. Senast det fanns ett ungdomsråd här var 2006.
Efter att ha hört flera sakkunniga beslutar landskapsregeringen att starta ett öppet ungdomsforum istället för ett traditionellt ungdomsråd. I stället för att välja ett antal ledamöter ska ungdomsforum vara öppet för alla ungdomar.
– Det övergripande syftet med arbetet är skapa ökad delaktighet och ökat inflytande för ungdomar i ålder 13-25, står det i landskapsregeringens beslut.
Ungdomsforum kan bestå av olika grupper enligt deltagarnas intresse. Grupperna arbetar kring konkreta frågor under handledning och bestämmer själva när och hur de vill arbeta.

Ung.ax central
Hemsidan ung.ax ska få en central roll i kontakten mellan ungdomar och beslutsfattare. Ungdomsforumet ska kunna fungera som remissinstans med ung.ax som plattform.
Forumet börjar sitt arbete med ett stormöte i mars. Det ska dock vara öppet för nya deltagare under hela året även om man inte närvarar vid stormötet.
Nästa ungdomsforum, som även riktar sig till bortaålänningar, arrangeras i juni/juli. Det tredje mötet är ungdomsparlamentet i september/oktober.

Annakaisa Suni