DELA

Nytt tonnage på Åbolinjen för Viking

Det är dags för förnyelse på Åbolinjen för Viking Line. Det förs en diskussion i styrelsen, men inga konkreta planer har slagits fast.
Boris Ekman, vice vd för Viking Line, intervjuas i det senaste numret av Svensk Sjöfartstidning. Där tar han bland annat upp ämnet om nytt tonnage på Åbolinjen. Nu har man sörjt för de andra linjerna och turen har kommit till den sista.
– Framtida investeringar i nya fartyg kommer att gälla trafiken mellan Åbo, Åland och Stockholm, säger Ekman till Svensk Sjöfartstidning.
Han säger också att denna linje kräver mycket speciella egenskaper bland annat på grund av de korta hamntiderna och olika kategorier av passagerare, som kryssningspassagerare, kort- och långruttspassagerare och picknickpassagerare. På 20 år har man inte heller byggt nytt tonnage som ursprungligen varit planerat och byggt för denna linje.
I de planerade fartygen behövs större lastkapacitet för att matcha den kraftigt ökande transittrafiken på Ryssland trots att trafiken minskar volymmässigt mellan Sverige och Finland.

Strategisk diskussion
Till Nya Åland säger Boris Ekman att det tillsvidare endast är en strategisk diskussion i styrelsen för Viking Line.
– Det finns inget beslut, men det vi har diskuterat i styrelsen att nästa tonnageförnyelse sker på Åbolinjen.
Ingen beställning är gjord och man vet inte ens ”hur den ska konfigureras”, säger Ekman.Han tillägger att det inte har varit läge för fartygsbeställningar eftersom varven varit fullbokade.
Kan du säga inom vilken tidsram en ny färja byggs?
– Det är svårt att säga. Det vet vi när vi vet hur den ska se ut och när det finns möjligheter att få den byggd.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax