DELA

Nytt test för att spåra livmoderhalscancer

I slutet på augusti i år siktar det åländska labbet Bimelix Biomedical Laboratory på att börja erbjuda analyser på ett DNA-baserat HPV-test för att hitta livmoderhalscancer.
Det är bara ett annat labb i Finland som gör den här typen av analyser, berättar Mathias Grunér, vd på Bimelix.
Det nya DNA-testet är mer avancerat än de som tidigare i liten skala använts i Finland. Det täcker upp 16 olika former av DNA och kan påvisa flera cancerframkallande typer av HPV i cellerna.
Tidigare i Finland har man främst använt sig av Papa-provet som är ett cellprov. Professor Dag Nyman, kliniskt ansvarig vid Bimelix, säger att eftersom livmoderhalscancer till största delen är framkallad av HPV har man konstaterat att DNA-testet är säkrare än cellproverna.
Behövs det här testet nu när det finns HPV-vaccin?
– Ja, eftersom endast ett fåtal kvinnor är vaccinerade. Alla blir sannolikt inte heller det, säger Dag Nyman.
Det nya testet används redan på många håll i Europa.
– Bland annat i Storbritannien och Nederländerna använder nästan bara det DNA-baserade testet, säger Bimelix vd Mathias Grunér.
Bimelix kommer i samarbete med det andra finska labbet även att exportera tjänsten till övriga riket. Mathias Grunér berättar att man från andra delar av Finland kan skicka sina DNA-prover och så gör Bimelix en analys på dem.

Fredrika Fellman