DELA

Nytt system för landskapspensioner

Det blir framöver ett privat bolag som tar hand om de landskapsanställdas pensioner. Lagutskottet har enigt gått in för reformen.
Lagutskottets ordförande Roger Eriksson (lib) presenterade betänkandet i lagtinget i går. Han konstaterade att man hade hört många sakkunniga och kommit till att förslaget kan stödas.
De som nu är anställda av landskapet har sina pensioner kvar hos landskapet tills de slutar. Men de som anställs efter den 1 januari 2008 förs över till det privata bolaget. Det blir alltså parallella system till dess alla ”gamla” har gått i pension.
Ursprungligen var det meningen att gå över till det nya systemet redan nu vid nyår, men lagen hinner inte träda i kraft till dess.

Närhet, språk viktiga
Lagutskottet har hört finansutskottet i frågan och där förordar man också. Det som påpekas både i framställningen och i utskottens betänkande är att pensionsfrågor är mycket komplicerade och att det inte är ändamålsenligt att bygga upp en egen avdelning vid landskapsregeringen för detta.
Nu köper man tjänsterna från statskontoret, men på rikssidan är motsvarande reform på gång.
Det som skall göras är att ta in anbud från lämpliga försäkringsbolag. Utskotten betonar att närhet, smidig service och språk bör vara de viktigaste upphandlingskriterierna. De pengar som förs över skall så långt det är möjligt komma det åländska samhället till nytta, sägs det också.

HARRIET TUOMINEN