DELA

Nytt strandnära bostadsområde i Lemböte

Nu är detaljplanen klar och godkänd för det nya bostadsområdet Björkudden i Lemland Lemböte. I området finns plats för 17 nya hustomter, alla med sjöutsikt och tillgång till gemensam strand och kanske eget daghem.
Det nya bostadsområdet ligger i södra delen av Lemböte by, omfattar totalt 11,3 hektar och sträcker sig över mark som ägs av både Lemlands kommun och privatpersoner.
Arbete med en detaljplan för området har pågått under flera år, men på det senaste fullmäktigemötet godkändes både en slutlig plan och avtal mellan berörda markägare och kommunen.
– Markägarnas delaktighet i planeringen är berömvärd. Man har insett nyttan av en detaljplan, säger kommundirektör Mikael Smeds.
Det nya bostadsområdet omfattar som helhet 22 tomter för bostadshus, en tomt för lantbruksbyggnader och en tomt för allmänna byggnader.
Vid vägskälet Björkuddsvägen-Björkdungestigen, i planens nordöstra hörn, har kommunen reserverat 6.700 kvadratmeter stort markområde. Här finns plats för ett eventuellt daghem i högst två våningar och med plats för maximalt tre avdelningar.
Läs mer i papperstidningen.

Anna Björkroos