DELA

Nytt steg för golfbana på landskapsmark i Sund

Ålands golfklubb har nyligen lämnat in ansökan till landskapsregeringen om att få arrendera 70 hektar av det sammanlagt 170 hektar stora kungsgårdsområdet i Sund Kastelholm.
– Vi vill flagga för att området är ytterst lämpligt för en ny golfbana, säger klubbens intendent Kjell Hansson.
Redan för ett och ett halvt år sedan gick Centern ut med buller och bång med förslaget att den nya golfbanan skulle byggas på Stornäset – på mark som hör till Kastelholms kungsgård som landskapet äger – och att man skulle lämna området i Godby-Ämnäs som dittills varit aktuellt.
Sedan dess har inte mycket hörts, annat än att Peter Wiklöf, Ålandsbankens vd, utsetts till sonderare inom det privata näringslivet som vill att en ny golfbana byggs och som är berett att stöda projektet finansiellt.


”Ytterst lämpligt”
Ålands golfklubb, som driver banan invid Slottssundet i Kastelholm, anhöll förra våren om landskapsregeringens tillstånd att ta sig en titt på Stornäset och se om det lämpar sig för en golfbana.
– Vi har varit i mål med en ny bana två gånger, och båda gångerna har det strulat till sig på slutet. I fjol var vi i det läget att det inget blir av det projekt vi varit med om i tio år och vi var tvungna att fundera på vad vi skulle göra i stället, säger Kjell Hansson.
Nu har man synat det 170 hektar stora området på Stornäset.
– Vi har sett att området är stort och att knappt hälften av området skulle räcka till för en ny golfbana. Området är ytterst lämpligt.
Han räknar inte längre med Godby-Ämnäsalternativet. Men klubben lägger i det här skedet inte ner pengar på varken arkitekt eller utredningar för Stornäset – först vill man veta om projektet har någon chans att bli verklighet.


Bra med ny bana
Kjell Hansson är fortsättningsvis övertygad om att en golfbana är bra ur turistisk synvinkel.
– Området är vackert, det ligger nära vår golfbana och marken har bara en ägare, det vill säga landskapet. Därför har vi anhållit om att få arrendera det.
Han vet inte om banan kan byggas i golfklubbens regi. I det här skedet handlar det enligt honom om att försäkra sig om tillgång till ett attraktivt markområde.
– Finansieringen finns det inga funderingar kring. Sådana diskussioner har inte förts i golfklubben. Det vi vill ha nu är ett svar och en sammanställning av vilka villkor som kan komma i fråga.


Möte har hållits
Nyligen hölls ett möte på landskapsregeringen där olika enheter deltog. Också näringsminister Jan-Erik Mattsson och näringsavdelningens chef Linnea Johansson var med.
– Vi förväntar oss en diskussion. Sannolikt dröjer det några år innan en ny bana kan börja byggas även om svaret blir positivt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax