DELA

Nytt sjöfartsstöd gläder rederi-VD

Nu har EU-kommissionen godkänt att Finland får ge stöd för investeringar i renare fartygsmotorer.
Investeringarna måste göras för att fartygen ska klara EU:s nya tuffare svaveldirektiv som införs år 2015.
– Väldigt bra, säger Godby Shippings vd Dan Mikkola.
Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslöt redan år 2007 att svavelgränserna i maritima bränslen skulle bli strängare. IMO är en mellanstatlig organisation som sorterar under FN.
Europaparlamentet antog enligt praxis IMO-bestämmelserna i ett eget svaveldirektiv och fogade till ett tillägg för att tillåta ekonomiskt stöd till sjöfartsnäringen som hjälp på vägen mot en renare teknik och renare bränslen. Ett stöd som EU-kommissionen alltså nu har godkänt
– I praktiken betyder detta att finska staten kan gå vidare med sitt beslut om att stöda reningsteknik i fartyg med 30 miljoner euro, samt att EU kan ge ytterligare stöd, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds i ett pressmeddelande.
Sjöfartsnäringen har höjt rösten om att tidsramen för de nya svavelgränserna är för snäv och att tekniken som finns tillhands för att rena utsläppen, bland annat så kallade scrubbers, i dagsläget är för outvecklad. Därför är ett eventuellt stöd från staten välkommet.
– Direktivet är en jätteutmaning för sjöfartsnäringen. Man måste investera i teknik som oprövad och osäker och därför är det väldigt bra att staten går in och hjälper till, säger Godby Shippings vd Dan Mikkola om EU-kommissionens beslut.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom