DELA

Nytt projekt ska utreda arbetslösas möjligheter

Förtidspensionering, studier eller egen företagare. Möjligheterna ser olika ut för de som är arbetslösa.
Nu ska ett hundratal arbetslösas situation utredas grundligt.
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS, har beviljats ESF-medel för projektet ”Arbete i fokus”. Projektets syfte är att fördjupa och förlänga AMS insatser för personer som befinner sig i arbetskraftens marginal och löper risk för permanent utslagning.
De personer som erbjuds delta i projektet finns främst bland redan arbetssökande hos AMS.
– Totalt kommer ett hundratal personer att delta, främst handlar det om långtidsarbetslösa eller de som riskerar att bli, säger chef på AMS Casper Wrede.
De som finns i den riskzonen kan vara personer som blivit arbetslösa under lågkonjunkturen, ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, personer med nedsatt arbetsförmåga och invandrare.
– De hamnar ofta i en rundgång mellan instanser som AMS, FPA, vårdgivare och sociala myndigheter. Det är förödande för de som fastnar i det och ständigt hamnar på samma punkt igen, säger Wrede.
En del i projektet ska därmed också vara att koordinera de olika instanserna bättre och att de ska få bättre inblick i varandras arbete.
Läs mer i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist