DELA

Nytt pris för Övernäs skola: 5,6 miljoner

Tre röster för en ombyggnad av Övernäs högstadieskola och en röst för Ströget Light.
Det blev resultatet i arbetsgruppen som utrett alternativen. Stadsarkitekt Sirkka Wegelius anmälde avvikande åsikt.
Nya Åland berättade förra veckan om alternativen, en renovering/ombyggnad av den nuvarande högstadiebyggnaden enligt färska ritningar av arkitekten Micko Koskinen och ett nybygge där en del av Idrottsgården skulle ingå, Ströget Light.
Nu har en ny kostnadskalkyl gjorts upp med hjälp av konsultförtaget Rakennuslaskenta oy i Åbo. Företaget kommer fram till att en ombyggnad av gamla skolan, baserad på arkitektens skiss, skulle kosta 5,6 miljoner euro. Priset inkluderar glastak och tilläggsisolering av ytterväggar och tak. Dock saknas ännu en utförlig skiss för takets slutliga utformning.
– Också byte av fönster är inräknat, påpekar bildningsdirektör Kjell Nilsson.
Till detta ska läggas kostnaderna för hyrda moduler under ombyggnadstiden, knappt en halv miljon euro.
Stadsstyrelsen tar ställning till arbetsgruppens förslag i dag torsdag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre