DELA

Nytt överklagande om De gamlas hem

Berit Lindqvist har för andra gången överklagat till Ålands förvaltningsdomstol.
– De hade inga skäl för att avskeda mig, säger hon.
Den före detta föreståndaren på De gamlas hem, Berit Lindqvist, tänker inte ge sig. Hon anser att äldreboendets styrelse avskedade henne på obefintliga grunder och lämnde därför in en andra överklagan i början av augusti.
Orsaken till att Lindqvist sades upp år 2008 var att hon ”inte uppvisat den för tjänsten förutsatta förmågan till kommunikation och samarbete med den övriga arbetsledningen”, vilket i praktiken innebar Solveig Jansson, som då var förvaltningschef. Lindqvist överklagade till Ålands förvaltningsdomstol och fick rätt.
Styrelsen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som ansåg att styrelsen inte utfört avskedandet på ett korrekt sätt. Styrelsen valde att göra om processen på ”rätt sätt” och hon sparkades igen.
Därför överklagar Lindqvist nu igen till Ålands förvaltningsdomstol med juristen Marcus Måtar som ombud.
– Det är fortfarande samma punkter jag tar upp i min överklagan. Styrelsen har inte preciserat vad jag gjort fel och de har heller inte hört min eller övrig personals sida av saken, säger Lindqvist.
Med sig i ryggen har hon de sjukskötare som arbetade på De gamlas hem 2008. De har som vittnen gett sin berättelse skriftligt.
Vill du ha jobbet tillbaka?
– Det får jag ta ställning till när jag vinner det här, vilket jag självklart kommer att göra.
Läs mer i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist