DELA

Nytt orosmoment i utsatta stadsdelen Österbacka

Knappt har invånarna i nya stadsdelen Österbacka hämtat sig från kråkfågelplågan så kommer nästa oönskade besked i bostadsområdet.
Som närmaste granne får man ett nytt fjärrvärmeverk – utan föregående information.
I måndags beslöt stadsutvecklingsnämnden enhälligt att godkänna Mariehamns energis anhållan om den stadsplaneändring som gör det möjligt för bolaget att få bygga ut kapaciteten för fjärrvärmeproduktion. Enligt planen ska ett minst 16 meter högt värmeverk med en skorsten på minst 40 meter byggas 50 meter från närmaste tomtgräns i Österbacka.
Nu är oron högst påtaglig bland de boende: Vad innebär ett fjärrvärmeverk i fråga om buller, miljöfarliga utsläpp och eventuellt transporter av brännolja under de förhållanden då fjärrverket inte har tillräckligt med biomaterial att bränna?

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax