DELA

Nytt möte om Skarven i går

Trafikminister Veronica Thörnroos (C) stämde i går av vad som hänt i Skarvenaffären tillsammans med Kaj Jansson, projektansvarig för Skarven, och landskapsregeringens juridiska ombud Daniel Widman.
– Vi fick veta vad man rent juridiskt gjort och hur man kommer att agera framledes. Det kan jag inte gå in på i detalj.
Under andra halvan av september ska garantidockningen ske på ett varv i Nådendal, enligt Veronica Thörnroos.
– Knipan går in som ersättningstonnage.
Processen tas nu steg för steg.
– Vi följer ärendet noga men det gäller att ha tålamod. Först måste vi få ett beslut från skiljedomstolen. Anser de att vi har rätt eller fel?
När kan ett sådant beslut komma?
– Den information vi fått är att det ska komma inom januari.
Som Nyan tidigare rapporterat är det oklart vad de senaste turerna kring det varv som byggde Skarven betyder för landskapets möjligheter att få de 1,8 miljoner plus ränta som man yrkat på.
– Det var ingenting vi spekulerade om i dag.

Annika Kullman