DELA

Nytt minimimått för gädda

Minimimåttet för gädda ökas från 42 till 55 centimeter. Det nya måttet gäller från den 1 januari 2012 men landskapsregeringen rekommenderar att det tillämpas redan i år.
Den åländska fisketurismen har länge framfört oro över gäddbeståndens utveckling och branschen har önskat regleringar av gäddfisket. Eftersom det finns vattenägare som redan infört egna högre minimimått än det lagstadgade vill landskapsregeringen få till stånd ett mått som gäller över hela Åland. Med nuvarande minimimått på 42 centimeter ser man nämligen att finns en risk att gäddorna fiskas bort innan de hunnit föröka sig.
Landskapsregeringen rekommenderar även användande av hullingfria krokar i catch- and releasegäddfisket samt att vattenägare fredar viktiga förökningsområden. På fiskeribyrån finns ett kartmaterial till förfogande för den som vill välja ut lämpliga lekområden för fredning.
Även gösbeståndet minskar, enligt fiskeribyrån. Under den 1 till 25 juni blir det därför förbjudet att fiska, sälja och köpa gös med åländskt ursprung. Restauranger och butiker som erbjuder gös måste kunna visa att fisken härstammar från lovligt fiske.
Restriktionerna för gös gäller perioden 2011-2015.


Pilotprojekt
Samtidigt som de nya reglerna träder i kraft har fiskodlingen i Guttorp beviljats 20.000 euro i landskaps- och EU-stöd för ett pilotprojekt. Målet är att ta fram en metod för att få nykläckta gös- och lakyngel att börja äta torrfoder. Om försöket lyckas kan fiskodlingen i framtiden erbjuda sina kunder yngel med åländskt ursprung, det vill säga med samma genetiska status som de vilda bestånden.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax