DELA

Nytt kollektivavtal ger jämnare lön

Månadslönerna blir fasta med det kollektivavtal som landskapsregeringen godkänt för befälhavare och maskinchefer i skärgårdstrafiken.
Hittills har styrmän, befälhavare och maskinchefer jobbat enligt samma kollektivavtal. Det avtal för styrmän som landskapet godkänt är en förlängning av det gamla, medan kollektivavtalet för befälhavare och styrmän är ett enhetslöneavtal som är nytt.
Det tidigare systemet byggde på en låg grundlön, 1991,65 euro plus övertidstimmar och helgersättning som resulterade i betydligt högre slutlöner.
Med enhetslönen får den anställda en fast månadslön och en jämn inkomst under året. På basenhetslönen 3.800 euro i månaden räknas erfarenhetstillägg och befälhavartillägg, maskinchefstillägg och huvudbefälhavartillägg. Övertidstimmarna försvinner.
Förhandlingarna om det nya avtalet har pågått i ett år.
Läs mer i papperstidningen! (pd)