DELA

Nytt intrång på skyddad mark

Kraftnät Åland har för andra gången under en tioårsperiod gjort intrång i skyddsvärda biotopen Paddmossa i Eckerö Överby.
Det senaste intrånget skedde för bara ett par veckor sedan.
Våtmarken Paddmossa som finns upptagen i landskapsförordningen om naturvård som kom 1998. I lagen sägs att en skyddsvärd biotops tillstånd inte får ändras utan tillstånd från landskapsregeringen.
2003 högg Kraftnät Åland en linjegata genom Paddmossa för en 45 kilovolts elledning från Hellesby till Storby och satte upp stolpar, trots att det sades i miljöbyråns utlåtande till den miljökonsekvensbedömning som föregick projektet att området inte överhuvudtaget borde beröras med hänsyn till skyddsvärdet.
I vintras var det så dags för nästa steg: Nu planerades en returledning längs samma linje med nya stolpar.
När Patrik Karlsson, som äger mark tillsammans med frun Anette Karlsson, nyligen inspekterade ägorna såg han djupa, breda hjulspår i mossan och elstolpar som körts ut med maskiner.
– Nu blir det frågan om att bereda en ny polisanmälan. Problemet är att Kraftnät Åland helägs av landskapet och landskapet måste alltså indirekt anmäla sig själv i så fall. Frågan är om man gör det eller om det sopas undan den här gången också, säger han.

Annika Orre