DELA

Nytt försök med turistcenter på Kökar

Viva Archipelago Ab har på nytt ansökt om att få äga mark för att etablera ett internationellt visningscentrum på Kökar.
2009 fick företaget avslag på sin ansökan då det bedömdes att ägarnas egentliga avsikt var att använda holmen för fritidsbruk.
Bolaget Viva Archipelago Ab ansöker om tillstånd att äga 4,5 hektar mark i Kökar på ön Ängholm, som ligger strax norr om naturreservatet Idö-Brunskär.
Marken har bolaget köpt av svenska medborgarna Lars Magnus Engström och Stefan Haglund, som ärvt marken på 1980-talet och är långvariga sommarålänningar. Stefan Haglund är vd på Viva Archipelago Ab och var även styrelseordförande när bolaget förra gången, 2009, ansökte om jordförvärvsrätt. Då fick man avslag.
Landskapsregeringen ansåg att det egentliga syftet med överlåtelsen till ett aktiebolag sannolikt var att göra det möjligt för Engström och Haglund att fortsättningsvis använda marken för eget fritidsbruk.
Bolagets styrelseledamot Lena Laitinen säger att bedömningen baserade sig på rykten från framför allt en av grannarna på Ängholm.
– Det är klart att de (Engström och Haglund, reds.anm.) inte skulle vilja ha verksamhet där om de inte tyckte om att vara på Kökar, men det gör inte verksamheten sämre i sig.
Landskapsregeringen har tagit emot bolagets ansökan och begär nu in ett utlåtande från Kökars kommun.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni