DELA

Nytt försök få bort olyckskorsning

Landskapet tar sats igen för att få till en ny väganslutning från Näfsbyvägen till Godbyvägen i Jomala Gölby.
– Vi ska försöka ta fram en vägplan, säger Stig Janson, vägingenjör vid trafikavdelningen.
När den nya Godbyvägen byggdes genom Björsby och Gölby 1989 ville landskapet ha en väganslutning till Näfsbyvägen direkt från den nya Godbyvägen. Men förslaget möttes av protester så lösningen blev två väganslutningar, en i Björsby och en i norra Gölby där den gamla landsvägen korsade den nya.
Trafiken till och från Näfsbyvägen går via den gamla Godbyvägen genom Gölby.
Båda landsvägskorsningar på nya Godbyvägen har varit olycksdrabbade genom åren.
Allt mer tung trafik kör genom Gölby på väg till eller från Näfsbyvägen. Det gäller bland annat trafik till och från Eckerölinjens färjor.
Därför har Finströms kommun vänt sig till landskapet för att Näfsbyvägen ska få en ”funktionell och trafiksäker anslutning” till Godbyvägen.
Det finns inga alternativa lösningar för säkrare vägkorsningar, säger Stig Janson.
– Och ingen naturligare plats heller. Om vi får bort två vägkorsningar och ersätter dem med en enda korsning med avfarts- och påfartsfiler så ökar vi trafiksäkerheten. Det har smällt mycket där, i synnerhet i Björsbykorsningen.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom