DELA

Nytt förslag för avbytarservicen

Det nya förslaget till avbytarsystem inom lantbruket är mer rättvist, men innebär också rejäla nedskärningar i antalet lediga dagar för djurhållarna.
Avbytarsystemet ska helt och hållet privatiseras. Det förslaget ger den arbetsgrupp som utrett framtidens avbytarservice.
Det här innebär att tio landskapsanställda avbytare mister sina jobb. De avbytarna hoppas man att i stället ska starta privata avbytarföretag.
– Det leder till nya enskilda näringsidkare och mikroföretag på landsbygden, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C) som är nöjd med förslaget.

Rättvist
Det nya systemet gör kraftig skillnad på mjölkbönder och övriga djurhållare. Arbetsgruppen anser att de 24 eller 33 lediga dagar som djurhållarna nu har rätt till är för generellt hållna.
– Vi måste värna om mjölkbönderna som är uppbundna med arbete hela året, säger ledande avbytare, Annette Loumann som ingått i arbetsgruppen.
Förslaget är därför att djurhållarna delas in i tre grupper beroende på antalet djur, så att de med färre djur som inte kräver arbete hela året inte ska få lika mycket ledigt som till exempel mjölkbönderna.
De lediga dagarna skulle fördelas enligt följande:
– gårdar med 2-6 djurenheter får 10 dagar ledigt
– 6-18 djurenheter får 15 lediga dagar
– och de med flest djur får 30 dagar.
För de som tillhör 10-dagarsgruppen kan detta innebära en minskning med upp emot 14 lediga dagar.
Läs mer i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist