DELA

Nytt direktiv tvingar taxi ändra rutiner

Kommer inte taxin?
I så fall skall du bara betala normaltaxa då du ringer upp på nytt och det är taxibolagets sak att se till att du vet det billigare numret.
Ett helt nytt EU-direktiv om konsumentskydd trädde i kraft den 13 juni.
Enligt de nya bestämmelserna får företagen inte längre kräva dig på extra samtalskostnader om du återvänder till dem i ett ärende som redan är avtalat.
Det här innebär att ett företag fortfarande får ta extra betalt för samtalet då du till exempel ringer och ber om information om en speciell vara eller tjänst eller då du ringer för att köpa eller beställa något. Men den sekund som du har ingått ett avtal skall du ha möjlighet att återkomma per telefon till normaltaxa som ungefär motsvarar den lokala telefonoperatörens minimipris.
Du skall alltså inte längre betala dyrt till exempel om något är oklart med räkningen, om du vill bryta avtalet eller eller om varan behöver bytas eller reklameras.
– Det vilar på varje enskilt företag att se till att de nya bestämmelserna följs, säger Miina Ojajärvi, jurist på Konkurrens- och konsumentverket i Finland.
– Företaget måste ha två olika telefonnummer och inte bara det, de är också skyldiga att informera om det andra numret i samband med att ett avtal ingås.
På Åland tar Mariehamns taxi extra betalt då du ringer och beställer en bil och om taxin inte dyker upp kan du ringa till bolagets vanliga kontorsnummer, 528 261, och fråga efter den.
Det numret finns både på hemsidan och på taxis visitkort men det räcker inte. Enligt lagen måste växeln vid Mariehamns taxi nu också avsluta varje enskild beställning med att ge det billigare nummeralternativet.
– Knöligt för växeln och byråkratiskt, tycker Seth Jacobsson, ordförande för Mariehamns taxi.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen