DELA

Nytt dagis kan öppnas till hälften

Hammarlands nya daghem i Näfsby ska ha plats för 33 barn.
Men i det budgetförslag som fullmäktige får på måndag föreslås att bara småbarnsavdelningen med tolv platser öppnas nu.
Stefan Öström, (C), kommunstyrelseledamot och ordförande för socialnämnden, säger att nämndens förslag var att öppna båda avdelningar i det nya dagiset i vår.
– Men det kom tillbaka från kommunstyrelsen. Vi fick i uppdrag att se över barndagvården en gång till.
Förslaget som kommundirektören Kurt Carlsson sen presenterade för kommunstyrelsen och som styrelsen godkänt inom ramen för budgetförslaget för nästa år är att bara öppna småbarnsavdelningen med tolv platser i det nya dagisbygget.
Den andra avdelningen, med 21 platser för barn i åldrarna 3-6 år, står klar samtidigt men öppnas inte i vår om fullmäktige godkänner styrelsens förslag vid sitt möte på måndag.
Enligt förslaget kan kommunen skapa barnomsorg för cirka 85 barn i åldrarna 3 till 6 år i de nya utrymmena. Men i dag finns bara 67 barn i den åldersgruppen i kommunen. Därför föreslår styrelsen att avdelningen för 3-6-åringar lämnas utan personal ”tills ett verkligt behov kan påvisas”.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom