DELA

Nytt dagis i Hammarland 2012

Hösten 2012 kan hammarlänningarnas nya daghem stå klart. Ritningarna har godkänts av kommunfullmäktige.
Daghemmet ska ha två avdelningar varav en för barn i åldern 1-3 år. Kostnaden beräknas till knappa två miljoner euro, säger kommundirektör Kurt Carlsson.
– Byggandet inleds i år och förhoppningsvis står daghemmet klart till hösten 2012. Problemet brukar vara att projektörerna inte har samma tidtabell som kommunen så det är svårt att ge en exakt tidtabell.
Den gamla byggnadskommittén har fullföljt sitt uppdrag och upplöstes vid kommunstyrelsens möte i tisdags.
– Nu ska vi försöka få till stånd en ny byggnadskommitté som kan verkställa projektet enligt kommunfullmäktiges beslut, säger Kurt Carlsson.
Arkitekt är Gunda Åbonde-Wickström.

Annika Kullman