DELA

Nytt bostadsområde i Hammarland

På Öra i Hammarland planeras ett bostadsområde med plats för 135 hushåll. Samtliga bostäder har sjöutsikt.
Kommunen köpte det nästan 20 hektar stora området av landskapet för två år sedan för 235.000 euro. Byggnadstekniska nämnden fick sedan i uppdrag att ta fram ett utkast till byggnadsplan för ett rekreationsområde och ett bostadsområde där stranden ska bli kvar i kommunens ägo.
I onsdags presenterades planen i Näfsby skola. Ett 40-tal personer var med på mötet, berättar kommuntekniker Trygve Packalén.
– Det var mest markägare men även politiker och andra intresserade.
På plats fanns arkitekt Jens Karmert från Atom arkitekter.
– Vi har planerat för både egnahemshus, radhus, hyresrätter, kajbebyggelse och flytande bostäder, berättar han.
För de sistnämnda kommer det dock troligen att krävas en enskild MKB-utredning.
Planen är att området ska rymma 135 hushåll med plats för cirka 310 invånare. Från samtliga hus ska det vara möjligt att se vattnet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman