DELA

Nytt beslut om utbyggnad av Sommarängen

Påbörjas inte ombyggnaden av äldreboendet Sommarängen på Kökar innan årskiftet förlorar kommunen det avsedda landskapsbidraget.
Kökar kommun, som haft problem med bygganbuden, har nu fått in ett som kommunstyrelsen anser rimligt.
Beslut om det accepteras fattas av kommunfullmäktige den 11 november.
Trots att det är fem år sedan planeringen för om- och tillbyggnaden av Sommarängen påbörjades har arbetet inte gått att genomföra på grund av att de tidigare anbud som kommit kommunen tillhanda varit alltför kostsamma.
Kommunen har nu omarbetat byggplanen och på så sett lyckats skära i kostnaderna.
Ombyggnaden av åldringsboendet Sommarängen beräknas nu kosta kommunen 2,9 miljoner euro plus moms. Av den kostanden får Kökar kommun 615.000 euro i bidrag från landskapet om byggnationen påbörjas innan årsskiftet, annars förfaller det.


Orolig tid
Efter att ha haft problem med orimliga anbud har nu två nya anbud lämnats in, ett från åländska Pekkas Bygg Kb och ett från Västnyland Bygg.
Under torsdagen tog kommunstyrelsen ställning till buden och beslutade föreslå kommunfullmäktige att projektet ska förverkligas av Pekkas Bygg.
– Det har varit en väldigt orolig tid när vi inte ens vetat om vi kan genomföra projektet. Men nu har vi fått ett rimligt bud av Pekka Bygg och godkänns det av fullmäktige påbörjas arbetet innan den 31 december, säger Kökars kommundirektör Kurt Forsman.
Kommunfullmäktige fattar sitt beslut den 11 november, och påbörjas bygget beräknas det vara färdigt sommaren 2010. Men först måste planen godkännas av landskapsregeringen.
– För att genomföra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt har byggplanen ändrats från den vi först lämnade in, därför måste landskapet ta ställning till den nya planen. Men jag tror att de är så pass välvilliga att de anpassar sig efter våra önskemål, säger Forsman.


Stor investering
Utöver landskapets bidrag kommer ombyggnationen att finansieras av bostadslån och flyttlån.
– Det kommer att bli stora kostnader för kommunen framöver, men egentligen har vi inget val. Servicehemmet är byggt för 20 år sedan och har inte de kvaliteterna som behövs för att kunna leva med hög kvalitet in till sista stund. Men ombyggnationen av Sommarängen betyder inte bara ett stort lyft för åldringsvården utan för hela Kökar, säger Forsman.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax