DELA

Nytt beslut om Stornäset

Det kritiska utlåtande som fyra landskapsbyråer gett om planerna på golfbana på Stornäset bör beaktas när ärendet avgörs.
Det beslutet har miljöminister Katrin Sjögren (Lib) fattat.
I december i fjol lämnade Ålands natur och miljö in en begäran om att den landskapsägda delen av Stornäset i Kastelholm ska inrättas som naturreservat. I tisdags föredrog naturvårdsintendent Jörgen Eriksson ärendet för miljöminister Katrin Sjögren.
Beslutet blev att begäran ska läggas till de övriga handlingar som finns när det gäller Ålands golfklubbs anhållan om att få arrendera Stornäset. I beslutet står det också att det gemensamma utlåtande som skogsbruksbyrån, museibyrån, miljöbyrån och fiskeribyrån lämnade in redan i oktober i fjol bör beaktas i det kommande arrendebeslutet. Beredningen pågår på näringsavdelningen.


”Sätta hänglås”
Utlåtandet är fortfarande hemligt eftersom ärendet inte är avgjort. Däremot är det ingen hemlighet att innehållet i utlåtandet är kritiskt mot en golfbana på Stornäset. I utlåtandet kommer det fram att Stornäset hyser betydande naturvärden.
Jörgen Eriksson är påtagligt irriterad över att utlåtandet inte getts offentlighet.
– Jag anser att man borde spela med öppna kort. Så mycket folk är involverade och så många har åsikter om de här och jag säger gärna vad jag tycker. I annat fall får man väl sätta hänglås på mig!
Han önskar att hemlighetsmakeriet tar slut och att landskapsregeringen öppnar ärendet för insyn av egen vilja, utan att rida på lagen.
– Det här ökar inte precis folks förståelse för golfprocessen.


Varför ingen kritik?
Han är kritisk också till att inget av de negativa synpunkter som kommit fram i utlåtandet, och också via en del av de sakkunniga som finansutskottet hörde, inte har kommit fram i utskottets betänkande.
– Det verkar konstigt att inget märks av kritiken. Jag vet inte vilka som hörts, men själv har jag inte blivit hörd av utskottet.
Det att frågan om golf på Stornäset väcker känslor har en bakgrund. Jörgen Eriksson minns processen som föregick beslutet om golfbaneutvidgningen i Kastelholm som gick ut över det nyinrättade naturreservatet Lillnäsberget..
– Den gången tog det bara en vecka att bryta upp naturrreservatsbeslutet. Klubben lovade i samma veva att inte begära mera mark i Kastelholm.


”Tar hela handen”
Jörgen Eriksson är rädd för att om golfförespråkarna nu får lillfingret så tar man snart hela handen.
– Det är ingen hemlighet att Stornäset är ganska skövlat på vissa ställen eftersom landskapet har bedrivit ett ganska intensivt skogsbruk. Men kalavverkning har inte tidigare hindrat köp av mark som naturreservat, s var det också när Boxö köptes. Det ses som en satsning för framtiden.
Näringsavdelningens chef Linnea Johansson var på tjänsteresa i går och återkommer i dag.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax