DELA

Nytt avtal för alla kommunanställda

De cirka 2.000 kommunalt anställda på Åland kommer att få lite mera pengar i lönekuverten.
Exakt hur mycket de olika avtalsgrupperna får framgår ur följande pressmeddelande från avtalschef Ben-Erik Alm i kommunala avtalsdelegationen.
Kommunsektorn nådde resultat i avtalsförhandlingarna
Inom kommunsektorn har Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nått ett resultat i förhandlingarna om kollektivavtalen. Parterna godkände förhandlingsresultatet måndagen den 13 mars 2012.
Förhandlingsresultatet gäller alla avtalsområden inom kommunsektorn, det vill säga:
Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) och Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA). Avtalen omfattar ca 2000 kommunalt anställda.
De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller under perioden 1.4.2012 – 30.4.2014 med andra ord drygt två år.
Avtalen omfattar två allmänna justeringar under perioden.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) omfattar följande lönejusteringar under perioden:
1.4.2012 justeras tjänstmännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,5 %.
I samband med löneutbetalningen för april 2012 betalas en engångspott på 230,- euro per anställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
Procenttalen för arbetserfarenhetstilläggen har sänkts med 2%-enheter efter 5 års anställningstid och med 2%-enheter efter 10 års anställningstid
I stället höjs de uppgiftsrelaterade lönerna med 2 % i samband med den allmänna justeringen 1.4.2012. Förändringen i lönestrukturen gynnar särskilt de som är i början av sin arbetskarriär.
1.1.2013 justeras tjänstmännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %.
I samband med löneutbetalningen i januari 2013 betalas en engångspott på 100,- euro per heltidsanställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
1.1.2013 skall dessutom en lokal justeringspott på 0,6 % fördelas

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA) omfattar följande lönejusteringar under perioden:
1.4.2012 justeras tjänstmännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,65 % – 2,83% beroende på vilken befattning tjänstemannen har inom kommunen.
I samband med löneutbetalningen för april 2012 betalas en engångspott på 230,- euro per anställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
Procenttalen för arbetserfarenhetstilläggen har sänkts. Sänkningen varierar beroende på vilket anställningsförhållande som gäller. För att kompensera denna sänkning justeras de uppgiftsrelaterade lönerna i samband med den allmänna lönejusteringen 1.4.2012.
Förändringen i lönestrukturen gynnar särskilt de som är i början av sin arbetskarriär.
1.1.2013 justeras tjänstmännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,37 %.
I samband med löneutbetalningen för januari 2013 betalas en engångspott på 100,- euro per anställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
1.1.2013 skall en central justeringspott på 0,7 % fördelas.

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) omfattar följande lönejusteringar under perioden:
1.4.2012 justeras tjänstmännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöj-ningen är 2,9 %.
I samband med löneutbetalningen för april 2012 betalas en engångspott på 230,- euro per an-ställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
Från 1.4.2012 sänks procenttalen för branschtillägget sålunda att det efter 3 års anställning är
4 % och efter 5 års anställning 8 %.
På grund av att branschtillägget sänks höjs de uppgiftsrelaterade lönerna med ytterligare en procentenhet i samband med den allmänna förhöjningen 1.4.2012.
1.1.2013 justeras tjänstmännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %.
I samband med löneutbetalningen för januari 2013 betalas en engångspott på 100,- euro per anställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
1.1.2013 skall dessutom en lokal justeringspott på 0,6 % fördelas

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA) omfattar följande lönejustering-ar under perioden:
1.4.2012 justeras arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 3,2 %.
I samband med löneutbetalningen för april 2012 betalas en engångspott på 230,- euro per an-ställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
1.1.2013 justeras arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %.
I samband med löneutbetalningen för januari 2013 betalas en engångspott på 100,- euro per anställd. Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.
1.1.2013 skall dessutom en lokal justeringspott på 0,6 % fördelas.

I samtliga avtal har även vissa materiella textändringar införts.

För ytterligare information kan ni vända Er till Kommunala avtalsdelegationens ordförande Roger Jansson tel. 0457 313 5273 eller till Kommunala avtalsdelegationens avtalschef tel. 22 584

Med vänlig hälsning
KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN
Ben-Erik Alm, avtalschef