DELA

Nytt avslag för Weiss tomt

Paret Weiss har försökt kringgå tidigare avslag genom att bilda ett bolag.
Det anser landskapsregeringen som avslår bolagets anhållan om jordförvärvstillstånd för tomten på Bergö i Lemland.
Landskapsregeringen sade i går nej till bolaget Bryggan fastigheters anhållan om jordförvärvstillstånd för den så kallade Weisska tomten på Bergö i Lemland, Järsö.
Bolaget uppfyllde de villkor som ställs i lagen. Men lagen kräver dessutom att landskapsregeringen även skall granska om det finns särskilda skäl för att inte bevilja ett tillstånd och det har man gjort.
Landskapets slutsats är att det finns särskilda skäl för ett avslag. Kontentan i resonemanget är att ansökan egentligen handlar om ett försök att kringgå lagen.


Samtliga aktier
Som Nya Åland tidigare har berättat handlar det hela om en strandtomt som 2008 såldes till Carita och Robin Weiss.
Paret saknade hembygdsrätt och ansökte därför om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen avslog ansökan i juni 2009. Weiss överklagade men utan resultat – högsta förvaltningsdomstolen gav i april 2010 landskapet rätt.
Weiss nästa drag blev att sälja tomten till Bryggan fastigheter ab, ett bolag där de själva äger samtliga aktier. I oktober 2010 lämnade Bryggan fastigheter i en ansökan om jordförvärvstillstånd för tomten på Bergö.


Inte förändrats
– Vi har granskat ansökan i förhållande till det tidigare avslaget, betonar kansliminister Roger Eriksson (Lib).
Man har kommit fram till att det är Carita och Robin Weiss som bestämmer i bolaget Bryggan fastigheter. De äger samtliga aktier och det finns ingenting stadgat i bolaget som skulle påverka den beslutanderätten.
Det betyder att den faktiska bestämmanderätten över tomten inte har förändrats sedan makarna Weiss ansökte som privatpersoner.
Det rimmar i sin tur inte bara illa med jordförvärvslagens målsättning att förhindra att man utnyttjar mellanhänder – det kan också i andra rättsliga sammanhang jämföras med ett bulvanförhållande.


Tre alternativ
Avslaget betyder att Bryggan fastigheter nu har tre alternativ.
För det första kan bolaget inom sex månader överlåta tomten till någon som har rätt att äga den. För det andra kan bolaget se till ”att de förhållanden som inskränker sökandebolagets rätt att äga området upphör” och för det tredje kan bolaget besvära sig mot landskapsregeringens beslut vilket betyder att hela frågan förhalas ungefär ett år tills Högsta förvaltningsdomstolen behandlat besväret.
På tomten på Bergö byggs för tillfället för fullt. Enligt information till landskapsregeringen är det Bryggan fastigheter som bygger hus som skall hyras ut som bostäder till personer som enligt jordförvärvslagen har rätt att besitta egendomen.

Titte Törnroth-Sarkkinen