DELA

Nytt avslag för bolag som vill ha näringsrätt

Landskapsregeringen säger för andra gången nej till Ahlsellkoncernens ansökan om permanent näringsrätt.
Ahlsell övertog 2007 företaget Ålands elcenter i Jomala. I samband med det bildades dotterbolaget Ahlsell Åland Ab som har näringsrätt i landskapet.
När Ahlsell planerade att fusionera Ahlsell Åland med moderbolaget ville man ha permanent näringsrätt i landskapet. Det sade landskapsregeringen nej till eftersom kraven för näringsrätt inte uppfylldes. Minst två tredjedelar av styrelsens medlemmar ska ha hembygdsrätt och bolagets hemort ska vara Åland.
Ahlsell besvärade sig till högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Då påpekade bolaget att Onninen Oy, som är Ahlsells huvudsakliga konkurrent på Åland, har en fortlöpande näringsrätt som man överfört på ett dotterbolag. HFD skickade tillbaka ärendet till landskapsregeringen för ny behandling. Men det blev ett nytt avslag.

Nya beslutsgrunder
Beslutsgrunderna har förändrats sedan Onninen Oy fick sitt tillstånd 1997. Principdokumentet som ligger till grund för beslut om näringsrätt antogs två år senare. Men landskapsregeringen påpekar att det är möjligt att frångå kraven angående hemort och styrelsens sammansättning när tillfälliga näringsrätter beviljas.
Beslutet fattades av den avgående kansliministern Roger Eriksson (Lib).

Patrik Dahlblom