DELA

Nytt åländskt betygssystem

Sifferbetyg redan i årskurs sex och centralstyrda och detaljerade bedömningskriterier redan från årskurs ett. Det blir med största sannolikhet verklighet på Åland om ett par år.
En kommitté har arbetat fram ett förslag till hur eleverna ska bedömas på Åland i framtiden och utbildningsministern Camilla Gunell (s) är mycket positiv till förslaget.
Syftet med systemet är bland annat att alla elever ska bedömas lika, oberoende av vilken skola de går på. För att nå det målet ska gemensamma bedömningsmatriser användas. De ska ligga till grund för exakt vilka kunskaper eleverna ska uppnå på de olika nivåerna.
I årskurserna 1-5 får eleverna i slutet av läsåret ett läsårsintyg i vilket det framgår om eleven flyttas upp eller inte.
Kommittén, som består av representanter från hela Åland, föreslår också att utvecklingssamtalen ges en större roll så att kommunikationen mellan hemmet och skolan blir tydligare.
Enligt förslaget skall elever med annat modersmål en svenska kunna få skriftligt omdöme istället för sifferbetyg. Avgångsbetyget i nian blir dock samma för alla.
Förslaget ska nu ut på remiss till de åländska kommunerna.

ANDERS SIMS