DELA

Nytt aktiebolag tar över efter vindandelslaget

Ålands vindenergiandelslag, Ålands vindkraft ab och Leovind ab har gått samman i det gemensamma bolaget Allwinds ab som ska ta hand om utbyggnaden av vindkraften.
Bolagen har gått in med nytt aktiekapital i Allwinds.
I ett utskick till andelsägarna berättar styrelsen för Ålands vindenergiandelslag om nysatsningen. Andelslaget bjuder också in andelsägarna till öppet hus fredagen den 14 januari där mera information ges.
I dag äger andelslaget åtta vindkraftverk på Åland, Ålands vindkraft ab äger fem och Leovind ab äger de sex Båtskärsmöllorna. Dessutom planerar och projekterar andelslaget de nya vindkraftverken på Långnabba i Eckerö.
För att samordna och effektivera administrationen och användningen av de olika resurserna har de tre bolagens styrelse beslutat att bilda det gemensamma drifts- och projekteringsbolaget Allwinds ab. De gamla bolagen blir alltså renodlade ägarbolag medan driften och utbyggnaden av vindkraften övertas av det nya.
All personal har flyttats över till Allwinds och Henrik Lindqvist, tidigare vd för andelslaget, blev vd för det nya bolaget från och med årsskiftet.
Styrelsen hade konstituerande möte i går och utsåg Kjell Clemes till ordförande.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre